Uitvaart

 
 

Bij het overlijden van een dierbare voelen we het verlangen om recht te doen aan wat hem of haar ten diepste uitmaakte. Bij alle verdriet doet het goed om stil te staan bij de kern van wat u voor elkaar hebt mogen betekenen.


Ik ga ervan uit dat ieder mens deel heeft aan een mysterie wat ons draagt en tegelijkertijd overstijgt. Alle religies hebben daarin volgens mij hun oorsprong. De rijke kerkelijke traditie probeert aan dit mysterie telkens weer vorm te geven, maar vaak ervaren we deze vormen als van buiten opgelegd.


Misschien beleeft u uw spiritualiteit op een bredere manier en heeft u het gevoel dat een geloofsgemeenschap daar niet goed bij aansluit.


Bij de voorbereiding van de uitvaart beginnen we dan ook bij u en de overledene zelf. Samen met u ga ik op zoek naar het oorspronkelijke mysterie van uw dierbare en naar de raakvlakken ervan met uw eigen spiritualiteit.

lees verder: persoonlijk>>>

lees verder: eigen invulling>>>

 

Uitvaart