Rituelen activeren ons zintuig voor het mysterie

Het symbolisch bewustzijn is oeroud. Net zoals vogels altijd al instinctief weten hoe zij een nest moeten bouwen, worden ons de beelden en voorstellingen in ons symbolisch bewustzijn vanaf onze ‘reptielenvoorouders’ tot op de dag van vandaag overgeërfd. Voor de psychoanalyticus Carl Gustav Jung hebben deze archetypische beelden hun wortels in het transcendente. Toen hij in een interview gevraagd werd of hij in God geloofde, zei hij: ‘nee, ik hoef niet te geloven, ik weet.’ Het symbolisch bewustzijn is dan ook ons zintuig voor wat ons door het goddelijke, transcendente, mysterie of hoe u het ook wilt noemen geopenbaard wil worden.


Rituelen zijn bronnen van openbaring vanuit het mysterie

Maar anders dan ons gewone dagbewustzijn is het symbolisch bewustzijn niet door ons rationeel denken op te roepen, we kunnen het alleen waarnemen als het door symbolen en rituelen zichtbaar gemaakt wordt. Rituelen werken daarbij als projectieschermen, zolang

Rituelen werken als projectieschermen. Zolang de lichtstraal van een projector niet op een projectiescherm valt, is er niets te zien. Maar zodra de lichtstraal op het scherm treft worden de beelden wel zichtbaar.

de lichtstraal van een projector niet op een projectiescherm valt, is er niets te zien, maar zodra de lichtstraal op het scherm treft worden de beelden wel zichtbaar. Zo wordt bijvoorbeeld een kaars tot ‘projectiescherm’ waarop we beelden kunnen zien van geborgenheid, warmte, leven in het licht, enzovoort.


Rijke Rituelen

In veel artikelen of boeken worden rituelen afgeschilderd als symbolen of symbolische handelingen om uitdrukking te geven aan wat we willen zeggen. Maar rituelen zeggen juist meer dan we kunnen zeggen. Zij geven ons toegang tot de dimensie die ons denken en voorstellingsvermogen juist overstijgt. Daarom rijke rituelen.

terug>>>

 

Symbolisch bewustzijn