Rituelen

 
 

Van mijn hand verscheen het boek ‘De rijkdom van het ritueel’. Daarin beschrijf ik hoe symbolen en rituelen ons toegang geven tot een bewustzijnslaag die we anders niet kunnen bereiken. Op deze diepere laag leven archetypische beelden en voorstellingen van wat mijzelf overstijgt. Sommigen noemen dit God, of het hogere, het heilige, hoe dan ook. Het is in ieder geval het mysterie wat ieder mens met zich mee draagt.


Via rituelen komen we in contact met deze dimensie. Rituelen zeggen meer dan je kunt zeggen. Zij zijn dus niet gewoon hulpmiddelen om uit te drukken wat we toch al weten, maar rituelen ontsluiten juist een wereld voorbij ons weten. In de uitvaart-ceremonie zoeken we dan ook naar rituelen en symbolen die deze diepere laag van de overledene tot leven brengt.

lees verder: Symbolisch Bewustzijn>>>

Rituelen zeggen meer dan je kunt zeggen