Begeleiding bij levensmomenten

 

Levensmomenten

 

Op belangrijke levensmomenten voelen we de diepere betekenis van ons leven. Ik ga ervan uit dat ieder mens deel heeft aan een mysterie wat ons draagt en tegelijkertijd overstijgt. Belangrijke levensmomenten raken aan dit mysterie van ons bestaan. Geboorte, liefde, het ingaan van een nieuwe levensfase, een crisis doorleven, bijzondere mensen en gebeurtenissen herdenken, afscheid nemen... bij deze en andere scharniermomenten komen we de spirituele dimensie dichter op het spoor.


Woorden alleen schieten vaak tekort. Dan helpen ons symbolen en rituelen om toegang te krijgen tot de diepere laag in ons leven. Rituelen zeggen meer dan je kunt zeggen en zij openbaren een dimensie voorbij ons denken. Samen met u ga ik daarom op zoek naar vormen die recht doen aan uw beleving, maar die tegelijkertijd uw beleving met een onvermoede diepte verrijken.


Zo krijgen uw levensmomenten meer glans en betekenis.

Lees meer over rituelen>>>

Geboorte

liefde

huwelijk (m/v, v/v, m/m)

nieuwe levensfase

crisis doorleven en/of afsluiten

opnieuw beginnen

herdenken van mensen en gebeurtenissen

afscheid nemen

enzovoort...

Draagt niet iedereen een diepte in zich, zo ondoorgrondelijk dat die zelfs voor hemzelf verborgen blijft

Augustinus